người nước ngaòi

  1. yuri

    Nhập cảnh Nhật Bản: Tiếp tục tạm dừng nhập cảnh trong thời gian này

    Thủ tướng Kishida đã tổ chức một cuộc họp báo vào 7 giờ tối ngày 21 sau khi kết thúc phiên họp Quốc hội bất thường. Trong đó, Thủ tướng Kishida đã công bố chính sách kéo dài các biện pháp biên giới như tạm dừng nhập cảnh mới của người nước ngoài về nguyên tắc do sự lây lan của chủng Omicron...
  2. yuri

    Giáo dục "Nền tảng của tự lập là tiếng Nhật". Các tình nguyện viên hướng dẫn từng cá nhân trong đại dịch corona

    Trong khi tác động của sự lây lan của virus corona mới đang đè nặng lên người nước ngoài sống ở Nhật Bản, thì tại trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế Fujimino của NPO ở thành phố Fujimino, tỉnh Saitama, có các tình nguyện viên dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài đến từ Nepal, Philippines và Việt...
Top