người nước ngaòi

  1. yuri

    Giáo dục "Nền tảng của tự lập là tiếng Nhật". Các tình nguyện viên hướng dẫn từng cá nhân trong đại dịch corona

    Trong khi tác động của sự lây lan của virus corona mới đang đè nặng lên người nước ngoài sống ở Nhật Bản, thì tại trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế Fujimino của NPO ở thành phố Fujimino, tỉnh Saitama, có các tình nguyện viên dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài đến từ Nepal, Philippines và Việt...
Top