nhà hàng gia đình

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Ảnh hưởng của Corona , số lượng nhà hàng gia đình giảm hơn 8% so với trước khi lan rộng lây nhiễm.

    Khảo sát của các tổ chức tín dụng đã phát hiện ra rằng do ảnh hưởng của virus Corona mới kéo dài, số lượng nhà hàng gia đình do các chuỗi nhà hàng lớn điều hành đã giảm hơn 790 nhà hàng, tương đương hơn 8% so với trước khi lây lan dịch bệnh. Theo tổng hợp của văn phòng tín dụng tư nhân "Tokyo...
  2. yuki1485

    Xã hội Cú sốc do thảm họa corona, 200 cửa hàng đồng loạt đóng cửa. "Vấn đề tị nạn nhà hàng gia đình" do đóng cửa nhanh chóng

    Trong khi nhiều nhà hàng đang gặp khó khăn do thảm họa corona, cùng với việc nêu lên khẩu hiệu "quản lý vệ sinh kỹ lưỡng" chỉ có cho các nhà hàng gia đình lớn , họ đang cố gắng xây dựng lại hệ thống quản lý của mình bằng cách này hay cách khác. Đặc biệt, hầu hết các công ty kinh doanh nhà hàng...
Top