nợ quốc gia

  1. yuri

    Kinh tế Tính đến cuối tháng 6 nợ quốc gia ở mức cao kỷ lục 1220 nghìn tỷ yên

    Bộ Tài chính đã công bố vào ngày 10 rằng "nợ quốc gia", là tổng số dư trái phiếu chính phủ và các khoản vay, đã đạt mức cao kỷ lục 1220,6368 nghìn tỷ yên vào cuối tháng 6. Một phép tính đơn giản dựa trên dân số ước tính tính đến ngày 1 tháng 2 (123,01 triệu người) cho thấy nợ bình quân đầu...
Top