Kinh tế Nhật Bản : Nợ quốc gia đạt 1241 nghìn tỷ yên, mức cao nhất từ trước đến nay. Mức nợ tương ứng 10,11 triệu yên / người.

Kinh tế Nhật Bản : Nợ quốc gia đạt 1241 nghìn tỷ yên, mức cao nhất từ trước đến nay. Mức nợ tương ứng 10,11 triệu yên / người.

ダウンロード - 2022-05-11T153803.786.jpg


Tính đến cuối tháng 3 năm 2022, "nợ quốc gia" là tổng số dư trái phiếu chính phủ, các khoản vay và chứng khoán ngắn hạn của chính phủ đạt 1.241,3074 nghìn tỷ yên, mức cao kỷ lục mới. Mức tăng đạt 24,8441 nghìn tỷ yên từ cuối tháng 3 năm 2021 do huy động tài chính cho các biện pháp chống lại Corona mới. Đây là mức thay đổi lớn nhất trong 6 năm liên tiếp.

Dựa trên một phép tính đơn giản dựa trên dân số Nhật Bản là 122.728.000 người tại thời điểm ngày 1 tháng 11 năm 2021, lần đầu tiên khoản nợ bình quân đầu người từ trẻ sơ sinh đến người già trên 100 tuổi là hơn 10,11 triệu yên, vượt quá mức 10 triệu yên.

Số dư trái phiếu chính phủ chiếm phần lớn nợ, đã tăng 30,5204 nghìn tỷ yên so với một năm trước 1104,6 nghìn tỷ yên. Số dư nợ dài hạn của quốc gia cần trả thuế là 1017,1 nghìn tỷ yên, lần đầu tiên vượt mốc 1000 nghìn tỷ yên.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top