Kinh tế Tính đến cuối tháng 6 nợ quốc gia ở mức cao kỷ lục 1220 nghìn tỷ yên

Kinh tế Tính đến cuối tháng 6 nợ quốc gia ở mức cao kỷ lục 1220 nghìn tỷ yên

Bộ Tài chính đã công bố vào ngày 10 rằng "nợ quốc gia", là tổng số dư trái phiếu chính phủ và các khoản vay, đã đạt mức cao kỷ lục 1220,6368 nghìn tỷ yên vào cuối tháng 6.

Một phép tính đơn giản dựa trên dân số ước tính tính đến ngày 1 tháng 2 (123,01 triệu người) cho thấy nợ bình quân đầu người là khoảng 9,92 triệu yên.

Nợ quốc gia bao gồm trái phiếu chính phủ, các khoản vay và chứng khoán ngắn hạn của chính phủ. Tổng số dư tăng 4173,5 tỷ yên so với cuối tháng 3. Nguồn thu từ thuế không thể trang trải chi phí cho các biện pháp chống lại virus corona mới và sự gia tăng chi phí an sinh xã hội do dân số già đi, và họ tiếp tục sống dựa vào nợ.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-08-10T220446.259.jpg
    ダウンロード - 2021-08-10T220446.259.jpg
    12.6 KB · Lượt xem: 174

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top