nới lỏng

  1. yuri

    Nhập cảnh Nhật Bản: Tiếp tục hạn chế nhập cảnh ngay cả sau khi tình trạng khẩn cấp của chính phủ được gỡ bỏ

    Về các biện pháp tại cửa khẩu đối với virus corona mới, chính phủ thông báo sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế hoàn toàn người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản trong một khoảng thời gian nữa, kể cả sau khi tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ vào ngày 21 tháng 3. Vào tháng 1, chính phủ đã...
  2. yuri

    Nhập cảnh Nới lỏng hạn chế nhập cảnh cho người nước ngoài, điều này sẽ giúp các trường học và nông dân Nhật Bản, những người đang kêu gào?

    Để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona mới, người nước ngoài bị hạn chế nhập cảnh vào Nhật Bản, ngoại trừ doanh nhân ở một số quốc gia. Từ ngày 1 tháng 10, các hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài có tư cách cư trú trung và dài hạn như kinh doanh và du học sẽ được nới lỏng, và các xét...
Top