nông nghiệp

  1. yuki1485

    Người Nhật Thời vụ trồng lúa lúa là khi nào? Tổng hợp danh sách thời vụ của từng tỉnh ở Nhật Bản.

    Tôi nghĩ nhiều người cho rằng thời điểm trồng lúa là “xuân” hoặc “đầu hè”. Nếu có những cánh đồng lúa trong khu vực bạn sống, bạn có thể thấy việc trồng lúa, nhưng việc trồng lúa không được thực hiện trên khắp Nhật Bản. Vậy thì, thời vụ cho mỗi tỉnh ở Nhật Bản là khi nào ? Lần này tôi đã điều...
  2. yuki1485

    Sản phẩm Thành công trong việc phát triển "giống lúa đường" , có thể sản xuất ở phạm vi rộng rãi

    Nhóm nghiên cứu tại Đại học Nông Lâm Phúc Kiến và Đại học Nagoya đã phát hiện ra rằng những đột biến thể của cây lúa đã bị ngăn không cho thụ tinh tạo ra một chất lỏng có chứa đường sucrose thay vì hạt gạo bình thường, và đặt tên cho nó là "gạo đường". Sucrose, là thành phần chính của đường được...
Top