rút ngắn thời gian kinh doanh

  1. yuki1485

    Covid-19 Tỉnh Osaka xem xét rút ngắn thời gian kinh doanh để yêu cầu áp dụng "các biện pháp ưu tiên ngăn chặn sự lan rộng Corona"

    Tỉnh Osaka có chính sách yêu cầu chính phủ áp dụng "các biện pháp ưu tiên ngăn chặn sự lan rộng", đây là biện pháp trước khi ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau sự tái bùng phát của loại virus Corona mới trong tỉnh. Vào tối cùng ngày, cuộc họp của Sở chỉ huy các biện pháp đối phó của tỉnh...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhu cầu mới cho các công ty cải tạo ô tô, cơ hội kinh doanh trong thảm họa Corona

    Trong bối cảnh của thảm họa Corona , nhu cầu mới đang xuất hiện đối với các công ty cải tạo ô tô. Trong khi các nhà hàng rút ngắn thời gian kinh doanh và hạn chế việc đi du lịch kéo dài , ngày càng có nhiều người sửa sang lại ô tô của họ để bán hàng lưu động bằng xe bếp lưu động hoặc cho họ cảm...
Top