simlock bị cấm

  1. yuki1485

    Xã hội SIM LOCK sẽ bị cấm theo nguyên tắc . Dễ dàng chuyển sang nhà mạng khác

    Về việc "SIM LOCK ( khóa sim ) " khiến người dùng không thể sử dụng đường truyền của các nhà mạng khác bằng điện thoại di động, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã đề xuất tại cuộc họp chuyên gia tổ chức ngày 27 về nguyên tắc sẽ cấm theo nguyên tắc, và đưa ra đề án thiết bị đầu cuối "SIM free"...
Top