suy giảm

  1. yuki1485

    Việc làm Dấu hiệu suy giảm do Corona trong động lực tuyển dụng du học sinh người nước ngoài

    Việc xuất hiện dấu hiệu suy giảm trong động lực tuyển dụng du học sinh người nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản do lan rộng lây nhiễm virus Corona mới đã được làm rõ bằng cuộc khảo sát của DISCO, nơi cung cấp thông tin nhân lực. Mặc dù việc tuyển dụng du học sinh người nước ngoài đã tiếp...
  2. yuri

    Xã hội Những lý do khiến Nhật Bản "thất bại trong việc chống lại tỷ lệ sinh đang giảm". Khoảng cách giữa hình ảnh phụ nữ mà chính phủ nhìn thấy và thực tế

    Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm trong 30 năm kể từ "cú sốc 1,57" vào năm 1990. Theo số liệu mới nhất năm 2019, số lượng trẻ em được sinh ra là 865.000 trẻ, thấp nhất từ trước đến nay và số người tử vong là 1381 nghìn người, cao nhất sau chiến tranh và số lượng dân số tự nhiên giảm lần đầu tiên...
Top