Việc làm Dấu hiệu suy giảm do Corona trong động lực tuyển dụng du học sinh người nước ngoài

Việc làm Dấu hiệu suy giảm do Corona trong động lực tuyển dụng du học sinh người nước ngoài

Việc xuất hiện dấu hiệu suy giảm trong động lực tuyển dụng du học sinh người nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản do lan rộng lây nhiễm virus Corona mới đã được làm rõ bằng cuộc khảo sát của DISCO, nơi cung cấp thông tin nhân lực. Mặc dù việc tuyển dụng du học sinh người nước ngoài đã tiếp tục tăng cùng với tiến triển của toàn cầu hóa, nhưng có vẻ như các công ty đã có một lập trường thận trọng trong bối cảnh tình hình kinh tế tương lai không chắc chắn.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 12 năm 2020 nhắm vào đối tượng các doanh nghiệp lớn trên toàn quốc thông qua Internet và câu trả lời của 494 công ty đã được tổng hợp. Theo báo cáo, 35,4% các công ty đã tuyển dụng du học sinh người nước ngoài vào năm 2020, bao gồm cả dự định. So với cuộc khảo sát năm trước, thành tích tuyển dụng đã tăng nhẹ 0,6 điểm.

Mặt khác, 39,2% doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng vào năm 2021. Đã giảm 11 điểm so với 50,2% trong cuộc khảo sát năm trước. DISCO nghi ngờ rằng động lực tuyển dụng của các doanh nghiệp đã giảm đi khi không thể thấy triển vọng của nền kinh tế Nhật Bản trong tương lai do sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới

Nếu xét riêng theo quy mô nhân viên, doanh nghiệp càng lớn thì thành tích tuyển dụng và triển vọng tuyển dụng sẽ càng cao, nhưng ngay cả đối với các doanh nghiệp lớn có 1.000 nhân viên trở lên, triển vọng tuyển dụng năm 2021 là 50,0%, giảm 4,2 điểm so với năm trước. Xét theo ngành, ngành công nghiệp phi sản xuất có động lực tuyển dụng cao hơn ngành sản xuất, và các doanh nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin / phần mềm là nổi bật.

Đối với tỷ lệ sinh viên nước ngoài theo trình độ học vấn, sinh viên tốt nghiệp đại học ngành khoa học xã hội chiếm tỷ lệ cao nhất với 49,4%, tiếp theo là trình độ thạc sĩ khoa học và sinh viên tốt nghiệp đại học khoa học. Số lượng nhân lực đào tạo trình độ tiến sĩ ở cả hai ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội chưa đến 10%, tình trạng trầm trọng.

Liệt kê theo trình độ học vấn của du học sinh người nước ngoài, sinh viên tốt nghiệp đại học ngành khoa học xã hội chiếm tỷ lệ cao nhất với 49,4%, tiếp theo là những người đã hoàn thành các khóa học thạc sĩ ngành khoa học tự nhiên và tốt nghiệp khoa học tự nhiên . Số lượng nhân lực đào tạo trình độ tiến sĩ ở cả hai ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội chưa đến 10%, đang ở trong một tình hình khó khăn.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • pixta_37270208_M-1200x675.jpg
    pixta_37270208_M-1200x675.jpg
    58.1 KB · Lượt xem: 188

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top