tái tuyển dụng người về hưu

  1. yuki1485

    Việc làm Nỗi buồn của những người làm việc thâm niên , được tái tuyển dụng khi về hưu và bị "Đối xử như người đã kết thúc công việc "

    Thời đại con người 100 tuổi , số lượng người cao tuổi làm việc ở vùng Chugoku ngày càng tăng nhưng cũng không ít những lo lắng . Họ bị đối xử lạnh nhạt vì được tái tuyển dụng sau khi nghỉ hưu hoặc không được trao cơ hội do việc kiếm việc làm bù đắp lương hưu. Họ dường như đang bối rối về sự...
Top