tái tuyển dụng người về hưu

  1. yuki1485

    Xã hội 96,1% nhân viên văn phòng "Lo lắng về việc tiếp tục làm việc tại công ty hiện tại cho đến khi 70 tuổi"

    Kế hoạch cuộc đời nghỉ hưu ở tuổi 60 và sau đó có cuộc sống thanh cảnh với khoản lương hưu đã trở thành dĩ vãng. Làm thế nào để có được một công việc xứng đáng và thu nhập tốt trong cuộc sống sau tuổi 60 ? Tác giả, người đã hoạt động tích cực với tư cách là thành viên sáng lập của ngân hàng mới...
  2. yuki1485

    Việc làm Nỗi buồn của những người làm việc thâm niên , được tái tuyển dụng khi về hưu và bị "Đối xử như người đã kết thúc công việc "

    Thời đại con người 100 tuổi , số lượng người cao tuổi làm việc ở vùng Chugoku ngày càng tăng nhưng cũng không ít những lo lắng . Họ bị đối xử lạnh nhạt vì được tái tuyển dụng sau khi nghỉ hưu hoặc không được trao cơ hội do việc kiếm việc làm bù đắp lương hưu. Họ dường như đang bối rối về sự...
Top