tập quán

  1. yuri

    Tập quán "Tình trạng khẩn cấp" và "Văn hóa giao tiếp trong nhà hàng ở Nhật Bản"

    Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho Tokyo, và ba tỉnh là Kanagawa, Chiba và Saitama. Thời gian thực hiện từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2. So với tuyên bố tương tự vào tháng 4 năm ngoái, các biện pháp tập trung hơn vào lĩnh vực ăn uống, chẳng hạn như yêu cầu các nhà hàng mở cửa đến 8 giờ...
  2. yuri

    Tập quán Túi may mắn bắt đầu từ khi nào? Nguồn gốc như thế nào? Có thể trả lại không?

    Vào ngày Tết, nhiều cửa hàng bán "túi may mắn". Có nhiều loại nội dung và giá cả, và một trong số chúng được bán hết trong nháy mắt. Có vẻ như năm nào cũng có người mong đợi mua túi may mắn, nhưng túi may mắn này bắt đầu từ khi nào? Hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc của túi may mắn nhé. Ngoài ra...
Top