thiếu hụt lao động

  1. yuri

    Doanh nghiệp 37,2% công ty thiếu nhân viên chính thức. Cảm giác thiếu hụt đã giảm bớt so với cùng tháng năm trước, mặc dù nó đã tăng lên so với trước khi có dịch c

    Vào tháng 4 năm 2021, việc áp dụng các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn sự lây lan và tình trạng khẩn cấp thứ ba đã được ban hành, và các hoạt động kinh tế được thực hiện theo các hạn chế. Trong bối cảnh đó, xu hướng của các công ty đang có sự phân cực, và trong khi một số công ty đang thiếu lao...
  2. yuri

    Việc làm Bối cảnh đằng sau sự thiếu hụt lao động ở Nhật Bản, "tôi không thể tìm được những người sẵn sàng làm việc"

    <Không chỉ vì không tập hợp được lao động, mà còn bởi vì một yếu tố khác là thiếu kỹ năng sẵn sàng sử dụng với trình độ và kỹ năng > Đã từ lâu người ta không nói đến tình trạng thiếu hụt lao động, nhưng có một chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt lao động được gọi là “chênh lệch lao động DI”...
Top