thiếu nhân lực

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Lawson : Xác nhận độ tuổi không cần nhân viên cửa hàng bằng quầy tự tính tiền, hướng đến giải quyết tình trạng thiếu lao động .

    Lawson, thưong hiệu cửa hàng tiện lợi lớn đã tiến hành một thử nghiệm trình diễn để xác nhận độ tuổi bằng quầy tự tính tiền nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động. "Bạn có thể mua các sản phẩm như thuốc lá và rượu, những sản phẩm mà bạn phải xác nhận độ tuổi của mình khi tại quầy tự thanh...
  2. yuri

    Việc làm Nhật Bản: Tình trạng thiếu nhân viên lái xe dọn tuyết ngày càng trở nên nghiêm trọng!

    Tại sao lại thiếu nhân lực dọn tuyết? Kể từ năm 2021, rất nhiều tuyết đã rơi mỗi ngày ở khu vực tuyết, và vào giữa tháng 1 năm 2021, đã có nhiều trường hợp tai nạn xảy ra do tuyết trắng xóa trên đường cao tốc Tohoku ở tỉnh Miyagi. Công việc dọn tuyết ở khu vực nhiều tuyết như vậy là một nhiệm...
Top