thời chiến quốc

  1. yuri

    Lịch sử Nhật Bản: Danh tính thực sự của "món thịt bò" mà các lãnh chúa thời chiến quốc đã lặng lẽ ăn?

    Các lãnh chúa thời chiến quốc mà văn hóa ẩm thực chưa phát triển như ngày nay đã làm những món ăn gì? Tôi sẽ cung cấp một phần trích đoạn và dựng lại từ "chiến quốc, đồ ăn dở!", đây là nỗ lực tái tạo các tư liệu lịch sử bằng các thành phần hiện có. Thời đại mà việc ăn thịt bò là điều cấm kỵ...
Top