tiền hợp tác

  1. yuki1485

    Xã hội Tỉnh Osaka : Thanh toán thừa 700 triệu yên tiền hợp tác yêu cầu đóng cửa tạm thời do lỗi vận hành hệ thống.

    Đã có một số trường hợp tỉnh Osaka đã thanh toán nhiều hơn số tiền ban đầu cho tiền hợp tác cho các cơ sở quy mô lớn để đáp ứng yêu cầu tạm đóng cửa tạm thời trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Theo văn phòng chính quyền tỉnh, khoảng 160 trường hợp đã được tìm thấy cho đến nay, và số tiền thanh...
  2. yuki1485

    Covid-19 Tiền hợp tác cho các tổ chức y tế, 15 tỉnh cung cấp độc lập ... Để đảm bảo hệ thống y tế cho những ngày nghỉ lễ cuối năm và năm mới

    Theo khảo sát của Yomiuri Shimbun, tính đến ngày 25, có 15 tỉnh như Tokyo và Osaka trả tiền hợp tác cho các cơ sở y tế điều trị và xét nghiệm cho bệnh nhân nhiễm coronavirus trong dịp lễ cuối năm và năm mới. Với sự lây lan ở mức độ lây nhiễm cao nhất từ trước đến nay, một số chính quyền địa...
Top