tiền lương danh nghĩa

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tiền lương thực tế giảm 1,8%, ảnh hưởng bởi giá cao. Tiền lương danh nghĩa tăng.

    Mức trung bình hàng tháng của tiền lương thực tế, phản ánh mức tăng giá trong năm tài chính 2022 đã giảm 1,8% so với năm trước. Theo "Khảo sát lao động hàng tháng" do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thực hiện nhắm vào các doanh nghiệp có hơn 50.000 nhân viên, mức lương thực tế trung bình hàng...
  2. yuki1485

    Xã hội "Tốc độ tăng lương danh nghĩa" của Nhật Bản thấp nhất trong số các nước phát triển, bí ẩn về cơ cấu ngăn cản việc tăng lương.

    Nhật Bản là đất nước có mức lương danh nghĩa thấp nhất Hãy xác nhận vị trí của tiền lương Nhật Bản từ góc độ quốc tế. Hình dưới là danh sách tốc độ tăng lương ở các nước thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), tổ chức bao gồm các nước tiên tiến trên thế giới. Khoảng thời gian...
Top