tiền lương danh nghĩa

  1. yuki1485

    Xã hội "Tốc độ tăng lương danh nghĩa" của Nhật Bản thấp nhất trong số các nước phát triển, bí ẩn về cơ cấu ngăn cản việc tăng lương.

    Nhật Bản là đất nước có mức lương danh nghĩa thấp nhất Hãy xác nhận vị trí của tiền lương Nhật Bản từ góc độ quốc tế. Hình dưới là danh sách tốc độ tăng lương ở các nước thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), tổ chức bao gồm các nước tiên tiến trên thế giới. Khoảng thời gian...
Top