Xã hội Nhật Bản : Tiền lương thực tế giảm 1,8%, ảnh hưởng bởi giá cao. Tiền lương danh nghĩa tăng.

Xã hội Nhật Bản : Tiền lương thực tế giảm 1,8%, ảnh hưởng bởi giá cao. Tiền lương danh nghĩa tăng.

ダウンロード - 2022-12-15T170800.945.jpg


Mức trung bình hàng tháng của tiền lương thực tế, phản ánh mức tăng giá trong năm tài chính 2022 đã giảm 1,8% so với năm trước.

Theo "Khảo sát lao động hàng tháng" do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thực hiện nhắm vào các doanh nghiệp có hơn 50.000 nhân viên, mức lương thực tế trung bình hàng tháng phản ánh biến động giá cả, đã giảm 1,8% so với năm trước. Đây là mức giảm lần đầu tiên sau hai năm.

Ngoài ra, tổng mức lương tiền mặt (lương danh nghĩa), bao gồm lương cơ bản và lương làm thêm giờ, trung bình là 326.308 yên mỗi tháng trong năm tài chính 2022, tăng 1,9% so với năm trước.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết "Gần đây tiền lương đã tăng lên, nhưng tác động của việc giá cả tiếp tục tăng cao đã xuất hiện.''

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top