tiền lương kỹ thuật số

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Gỡ bỏ lệnh cấm tiền lương kỹ thuật số . Những lợi ích và mối quan tâm khi giới thiệu là gì?

    Ngày càng có nhiều quan tâm đến việc gỡ bỏ lệnh cấm đối với "tiền lương kỹ thuật số", vốn sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thay vì tài khoản ngân hàng, tiền lương sẽ được tính phí (gửi) vào các ứng dụng điện thoại thông minh như "PayPay" và "LINE Pay". Các Quy định Thực thi...
Top