Xã hội Nhật Bản : Thanh toán lương kỹ thuật số, chưa rõ được ngày bắt đầu triển khai. Việc kiểm tra nhà cung cấp tiếp tục kéo dài.

Xã hội Nhật Bản : Thanh toán lương kỹ thuật số, chưa rõ được ngày bắt đầu triển khai. Việc kiểm tra nhà cung cấp tiếp tục kéo dài.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO4479211019022024000000-1.jpg


Đã gần một năm trôi qua kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm “thanh toán lương kỹ thuật số”, trong đó các công ty sẽ gửi tiền lương cho nhân viên vào tài khoản ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh.

Các công ty chuyển tiền chịu trách nhiệm về dịch vụ chuyển tiền đã nộp đơn lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi để xử lý dịch vụ này, nhưng quá trình xem xét mất nhiều thời gian do các biện pháp bảo vệ người dùng và không rõ khi nào dịch vụ sẽ bắt đầu.

Theo nguyên tắc chung, tiền lương phải được trả bằng tiền mặt và có thể thanh toán vào tài khoản ngân hàng tiêu chuẩn nếu có sự đồng ý của nhân viên. Chính phủ đang thúc đẩy một xã hội không dùng tiền mặt và đã sửa đổi hệ thống để cho phép mọi người nhận lương thông qua tài khoản ứng dụng điện thoại thông minh, với số dư tài khoản lên tới 1 triệu yên. Vào tháng 4 năm 2023, các đơn đăng ký sẽ bắt đầu được chấp nhận từ các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền muốn xử lý dịch vụ.

Theo các quan chức, tổng cộng có 4 công ty đã nộp đơn đăng ký tính đến tháng 1 năm 2024: Rakuten Edy, Recruit MUFG Business, au Payment và PayPay. Ban đầu, người ta cho rằng thời gian xem xét sẽ mất vài tháng.

Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện các biện pháp để bảo vệ người dùng, chẳng hạn như đảm bảo toàn bộ số dư trong trường hợp kinh doanh thất bại. Người dùng cũng cần nhận được khả năng rút tiền miễn phí từ máy ATM ít nhất mỗi tháng một lần. Lợi ích là người dùng có thể tránh được rắc rối khi gửi tiền vào tài khoản ứng dụng của mình, nhưng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đang tiến hành xem xét cẩn thận từng hạng mục .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top