tiền lương thực tế

  1. yuri

    Việc làm Tiền lương thực tế tháng 7 tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, do sự phản tác dụng của tình trạng khẩn cấp của năm trước

    Theo thống kê lao động hàng tháng (báo cáo sơ bộ) tháng 7 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố vào ngày 7, tiền lương thực tế tăng 0,7% so với năm trước, mức tăng đầu tiên trong hai tháng. Xu hướng tăng dần đã tiếp tục như một phản ứng trước sự sụt giảm mạnh về tiền lương do sự lây lan của...
  2. yuri

    Việc làm Tiền lương thực tế tháng 6 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tiền thưởng giảm lần đầu tiên sau 5 tháng

    [Reuters thứ 6 ở Tokyo] - Theo thống kê lao động hàng tháng tháng 6 (báo cáo sơ bộ) do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố vào ngày 6, tiền lương thực tế giảm 0,4% so với năm trước xuống mức âm lần đầu tiên trong 5 tháng. Tiền lương làm tăng ca tăng lên do hoạt động kinh tế phục hồi, nhưng...
Top