Xã hội Nhật Bản : Tiền lương thực tế trong tháng 10 giảm so với năm trước trong 19 tháng liên tiếp.

Xã hội Nhật Bản : Tiền lương thực tế trong tháng 10 giảm so với năm trước trong 19 tháng liên tiếp.

index.jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố Khảo sát Thống kê Lao động Hàng tháng (báo cáo sơ bộ) vào ngày 8 cho biết rằng `` tiền lương thực tế '' , có tính đến ảnh hưởng của giá cả đã giảm 2,3% so với cùng tháng năm ngoái và đây là mức giảm trong 19 tháng liên tiếp so với cùng kỳ năm trước . Vào tháng 10, mức lương tối thiểu đã được tăng lên và tổng lương tiền mặt, tương đương với mức lương danh nghĩa đã tăng lên, nhưng mức lương này tiếp tục không thể theo kịp tốc độ tăng giá.

Tổng tiền lương tiền mặt là 279.172 yên, tăng 1,5%, là tháng thứ 22 liên tiếp vượt mức so với cùng kỳ năm trước. Mức lương tối thiểu đã tăng 4,5% tính theo bình quân trên toàn quốc, mức cao nhất kể từ khi hệ thống hiện tại được áp dụng vào năm 1978. Những tác động này cũng được coi là một yếu tố trong tăng trưởng tiền lương chung.

Mức lương theo lịch trình như lương cơ bản tăng 1,4% lên 252.825 yên. "Mức lương được trả đặc biệt" bao gồm tiền thưởng tăng 7,5% lên 6.881 yên.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top