tiết kiệm

  1. yuri

    Người Nhật Tỷ lệ tiết kiệm của nam giới là 82,9%, 8,41 triệu yên, nữ giới là 91,0%, 7,19 triệu yên ... Thực trạng tiết kiệm của người lao động đơn thân

    Tiền là một công cụ có thể định lượng và lưu trữ giá trị của hàng hóa và dịch vụ, và ngoài việc giữ nguyên giá trị của nó, nó có thể được gửi dưới nhiều hình thức khác nhau tại một tổ chức chuyên dụng và được tích lũy dưới dạng hàng hóa. Đây được gọi là tiết kiệm, nhưng người ta nói rằng những...
Top