tính hiệu quả của vắc xin

  1. yuki1485

    Covid-19 "Hiệu quả vắc xin" đối với người Nhật ? Hướng đến việc kiểm chứng tính hiệu quả ngăn ngừa khởi phát và bệnh nặng.

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã bắt đầu nghiên cứu để điều tra hiệu quả của vắc xin virus Corona mới đối với người Nhật. Bộ sẽ kiểm chứng hiệu quả ngăn chặn sự khởi phát và bệnh nặng thêm với đối tượng là 1.500 nhân viên y tế. Mục đích là để xác nhận những tác dụng đã được làm rõ trong...
Top