tình nguyện viên olympic

  1. yuki1485

    Xã hội Bộ trưởng Olympic Marukawa : Cân nhắc việc tiêm chủng cho 70.000 tình nguyện viên .

    Bà Tamayo Marukawa, Bộ trưởng Olympic đã thông báo tại Ủy ban Hội đồng, Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Hạ viện vào ngày 8 rằng "Chúng tôi đang xem xét tiêm vắc xin cho 70.000 tình nguyện viên cho Thế vận hội Tokyo và Paralympic." . Các vắc xin bổ sung, đảm bảo nhân viên y tế và các địa điểm tiêm...
  2. yuki1485

    Xã hội Còn 2 tháng nữa là khai mạc Thế vận hội Tokyo . Tiếp tục công việc chuẩn bị mà không quyết định khán giả.

    Với tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban hành ở Tokyo, sẽ có hai tháng trước khi Thế vận hội Olympic khai mạc vào ngày 23 . Thành phố đăng cai Tokyo đang tiến hành các công tác chuẩn bị như cử nhân viên y tế ứng phó với khán giả, nhưng có thông tin cho biết rằng việc chuẩn bị sẽ được thực hiện...
Top