trái phiếu chính phủ

  1. yuki1485

    Kinh tế Số dư trái phiếu chính phủ lần đầu tiên vượt 1.000 nghìn tỷ yên . Khoản nợ bình quân 8 triệu yên / người

    Điểm nổi bật trong các biện pháp kinh tế của chính phủ là việc trợ cấp 100.000 yên cho trẻ em dưới 18 tuổi. Trong khi trợ cấp đang giúp đỡ cho các gia đình có trẻ em thì các khoản nợ quốc gia lại được truyền sang thế hệ sau. Điều này sẽ tạo gánh nặng cho những đứa trẻ trong tương lai. Ngân...
  2. yuri

    Kinh tế Điều gì sẽ xảy ra với trái phiếu chính phủ Nhật Bản sau Thế vận hội Olympic ở Nhật Bản?

    Trước đó, đã chỉ ra rằng Thế vận hội Tokyo lần trước (được tổ chức vào năm 1964) là một trong những tác nhân gây ra suy thoái kinh tế năm 1965, và rằng trái phiếu chính phủ đầu tiên sau chiến tranh đã được phát hành. Trên thực tế, đã có những sự kiện lớn liên quan đến tài chính và trái phiếu...
Top