trái phiếu chính phủ

  1. yuri

    Kinh tế Điều gì sẽ xảy ra với trái phiếu chính phủ Nhật Bản sau Thế vận hội Olympic ở Nhật Bản?

    Trước đó, đã chỉ ra rằng Thế vận hội Tokyo lần trước (được tổ chức vào năm 1964) là một trong những tác nhân gây ra suy thoái kinh tế năm 1965, và rằng trái phiếu chính phủ đầu tiên sau chiến tranh đã được phát hành. Trên thực tế, đã có những sự kiện lớn liên quan đến tài chính và trái phiếu...
Top