tự tử ở trẻ em

  1. yuri

    Giáo dục Số lượng học sinh tiểu học và trung học cơ sở bỏ học và tự tử cao nhất từ trước đến nay, nhìn rõ sự bất ổn trong đại dịch corona

    Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở không đến trường hơn 30 ngày trong năm 2020 và được coi là "bỏ học" tăng 8,2% so với năm trước lên 196.127 học sinh. Theo khảo sát về vấn đề hành vi/bỏ học của Bộ Giáo dục, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Số vụ tự...
  2. yuki1485

    Xã hội Tự tử ở trẻ em : "Nghiêm trọng do Corona, hãy tiếp nhận SOS". Sự lo ngại về gia tăng số vụ tự tử sau tuần lễ vàng.

    "Hãy cẩn thận từ tháng 5 khi các vụ tự tử ở trẻ em bắt đầu gia tăng. " Tờ báo của tổ chức phi lợi nhuận NPO 全国不登校新聞社 đã kêu gọi trong một thông cáo báo chí (ngày 23 tháng 4). Số vụ tự tử ở học sinh tiểu học và trung học cơ sở đạt mức cao kỷ lục 499 người vào năm 2020, khi sự bùng phát của loại...
Top