tự tử ở trẻ em

  1. yuki1485

    Xã hội Tự tử ở trẻ em : "Nghiêm trọng do Corona, hãy tiếp nhận SOS". Sự lo ngại về gia tăng số vụ tự tử sau tuần lễ vàng.

    "Hãy cẩn thận từ tháng 5 khi các vụ tự tử ở trẻ em bắt đầu gia tăng. " Tờ báo của tổ chức phi lợi nhuận NPO 全国不登校新聞社 đã kêu gọi trong một thông cáo báo chí (ngày 23 tháng 4). Số vụ tự tử ở học sinh tiểu học và trung học cơ sở đạt mức cao kỷ lục 499 người vào năm 2020, khi sự bùng phát của loại...
Top