tuyển dụng người nước ngoài

 1. yuki1485

  Việc làm Nhật Bản : Số lượng lao động nước ngoài trong lĩnh vực y tế và phúc lợi đã vượt quá 40.000 người . Tiến triển trong việc tiếp nhận lao động nước ngoài

  Lĩnh vực chăm sóc y tế / điều dưỡng trở thành nơi cho lao động nước ngoài đóng vai trò tích cực Số lượng lao động nước ngoài năm ngoái là cao nhất từ trước đến nay Vào ngày 29 tháng 1, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố rằng tính đến cuối tháng 10 năm 2020, số lượng lao động...
 2. yuki1485

  Việc làm Suy giảm động lực tuyển dụng người nước ngoài do thảm họa Corona: Yêu cầu kỹ năng tiếng Nhật tương đương người bản xứ cho đến thương mại cao cấp

  Các công ty từ Trung Quốc và Hàn Quốc đang đóng vai trò tích cực trên trường quốc tế, và các ngành công nghiệp đang bước vào thời kỳ cạnh tranh khốc liệt. Các công ty Nhật Bản phải đáp ứng với toàn cầu hóa để tồn tại. Việc chấp nhận người nước ngoài xuất sắc là một trong những thách thức. Tuy...
 3. yuki1485

  Việc làm Dấu hiệu suy giảm do Corona trong động lực tuyển dụng du học sinh người nước ngoài

  Việc xuất hiện dấu hiệu suy giảm trong động lực tuyển dụng du học sinh người nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản do lan rộng lây nhiễm virus Corona mới đã được làm rõ bằng cuộc khảo sát của DISCO, nơi cung cấp thông tin nhân lực. Mặc dù việc tuyển dụng du học sinh người nước ngoài đã tiếp...
Top