who

  1. yuki1485

    Covid-19 Nguồn gốc của Corona : Truyền nhiễm từ động vật, bác bỏ việc rò rỉ từ phòng thí nghiệm nghiên cứu.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố báo cáo của một nhóm nghiên cứu được cử đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của loại virus Corona mới vào ngày 30, và công bố rằng giả thuyết rằng virus được truyền từ động vật sang người thông qua vật chủ trung gian là có ảnh hưởng nhất. Mặt khác, giả...
Top