Covid-19 WHO yêu cầu không có tên quốc gia nào được sử dụng cho các chủng đột biến để tránh thiệt hại về danh tiếng do đại dịch corona

Covid-19 WHO yêu cầu không có tên quốc gia nào được sử dụng cho các chủng đột biến để tránh thiệt hại về danh tiếng do đại dịch corona

Vào ngày 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố chính sách sử dụng bảng chữ cái Hy Lạp cho tên của các chủng đột biến của virus corona mới. Cho đến nay, tên của quốc gia lần đầu tiên được xác nhận thường được gọi là "chủng đột biến Anh" hoặc "chủng đột biến Ấn Độ", nhưng để tránh gây thành kiến và tổn hại danh tiếng cho các quốc gia cụ thể, WHO quyết định thay đổi nó.

WHO đã xác định bốn biến thể được xác định đầu tiên ở Vương quốc Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ là "biến thể đáng lo ngại".

Từ bây giờ, chúng sẽ lần lượt được gọi là "chủng alpha", "chủng beta", "chủng gamma" và "chủng delta".

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-01T092842.764.jpg
    ダウンロード - 2021-06-01T092842.764.jpg
    8.3 KB · Lượt xem: 179

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top