xây dựng

  1. kamikaze

    Việc làm Tiền tăng ca và tiền lương cho phần thời gian đi lại trong ngành xây dựng tại Nhật Bản

    Hôm nay 5 giờ sáng thức dậy nhìn ra cửa sổ đã thấy xe của công nhân đang tháo dỡ toà nhà bên cạnh đến và chờ sẵn để bắt đầu công việc. Nhìn xe của họ lại liên tưởng đến việc nhiều người Việt Nam sang Nhật làm việc trong ngành xây dựng (và một số ngành khác liên quan) than thở việc đi làm xa...
Top