xếp hạng đại học

  1. yuki1485

    Giáo dục Nhật Bản : Đại học Tokyo ở vị trí thứ 39 và Đại học Kyoto ở vị trí thứ 68 trong bảng xếp hạng đại học thế giới, 7 trường của Trung Quốc trong top 100.

    Tạp chí giáo dục của Anh "Times Higher Education" đã công bố ấn bản năm 2023 của Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới vào ngày 12. Đại học Tokyo xếp thứ 39 ( năm trước xếp thứ 35), tiếp theo là Đại học Kyoto ở vị trí thứ 68 (năm trước xếp thứ 61). Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc xếp thứ...
  2. yuki1485

    Giáo dục Đại học Tokyo đứng đầu trong bảng xếp hạng nổi tiếng của các trường đại học ... Còn các trường đại học công lập và tư thục thì sao?

    JS Corporation đã công bố kết quả tổng hợp vào ngày 31 tháng 3"bảng xếp hạng các trường đại học nổi tiếng " hàng đầu được 200.970 học sinh trung học phổ thông trả lời, "Đại học Tokyo" dẫn đầu ở các trường đại học quốc lập, "Đại học thành phố Osaka" dẫn đầu các trường đại học công lập và "Đại học...
Top