Giáo dục Đại học Tokyo đứng đầu trong bảng xếp hạng nổi tiếng của các trường đại học ... Còn các trường đại học công lập và tư thục thì sao?

JS Corporation đã công bố kết quả tổng hợp vào ngày 31 tháng 3"bảng xếp hạng các trường đại học nổi tiếng " hàng đầu được 200.970 học sinh trung học phổ thông trả lời, "Đại học Tokyo" dẫn đầu ở các trường đại học quốc lập, "Đại học thành phố Osaka" dẫn đầu các trường đại học công lập và "Đại học Aoyama Gakuin" dẫn đầu các trường đại học tư lập . Trang web đã liệt kê 30 trường đại học hàng đầu.

JS Corporation, công ty điều hành trang web thông tin trường học "Trường học Nhật Bản" đã thực hiện một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi đối với 200.970 học sinh trung học phổ thông và thực hiện "xếp hạng nổi tiếng của các trường đại học quốc lập, đại học công lập và đại học tư lập (tổng hợp vào ngày 31 tháng 3 năm 2021). Thời gian khảo sát là từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021.

Thứ hạng nổi tiếng của các trường đại học quốc lập là thứ nhất "Đại học Tokyo", thứ 2 "Đại học Tsukuba", thứ 3 "Đại học Osaka", thứ 4 "Đại học Tohoku", thứ 5 "Đại học Hokkaido". So với tháng 4 năm trước (2020), ba vị trí dẫn đầu đều như nhau, nhưng Đại học Tohoku, năm trước đứng thứ 6, lần này xếp thứ 4, và Đại học Hokkaido, cũng đứng thứ 6 trong năm trước, đã đứng thứ 5 lần này.

Xếp hạng nổi tiếng của các trường đại học công lập dẫn đầu "Đại học thành phố Osaka", thứ 2 "Đại học thành phố Tokyo", thứ 3 "Đại học tỉnh Osaka", thứ 4 "Đại học tỉnh Shizuoka", hạng 5 "Đại học tỉnh Iwate". Đại học Thành phố Osaka, đứng thứ 3 tại thời điểm tổng hợp vào tháng 4 năm 2020, đã vượt lên vị trí dẫn đầu lần này.

Xếp hạng mức độ nổi tiếng của các trường đại học tư lập lần lượt là "Đại học Aoyama Gakuin", thứ 2 "Đại học Kinki", thứ 3 "Đại học Kansai", thứ 4 "Đại học Meiji", thứ 5 "Đại học Keio". So với tháng 4 năm trước (2020), vị trí thứ 1 và thứ 2 giống nhau, nhưng Đại học Kansai, đứng thứ 5 trong năm trước, đã đứng thứ 3 lần này.

Trang web đã liệt kê 30 trường đại học hàng đầu. Người dùng cũng có thể yêu cầu tờ rơi giới thiệu về các trường ngay lập tức bằng cách nhấn nút "Nhận tờ rơi" và kiểm tra trường đại học mà bạn quan tâm.

Xếp hạng mức độ nổi tiếng của trường đại học

【Đại học Quốc lập】
Vị trí thứ nhất "Đại học Tokyo"
Vị trí thứ 2 "Đại học Tsukuba"
Vị trí thứ 3 "Đại học Osaka"
Vị trí thứ 4 "Đại học Tohoku"
Vị trí thứ 5 "Đại học Hokkaido"
Vị trí thứ 6 "Đại học Kyoto"
Vị trí thứ 7 "Đại học Nagoya"
Vị trí thứ 8 "Đại học Chiba"
Vị trí thứ 9 "Đại học Shizuoka"
Vị trí thứ 10 "Đại học Iwate"

[Đại học công lập]
Vị trí thứ nhất "Đại học thành phố Osaka"
Vị trí thứ 2 "Đại học thành phố Tokyo"
Vị trí thứ 3 "Đại học tỉnh Osaka"
Vị trí thứ 4 "Đại học tỉnh Shizuoka"
Vị trí thứ 5 "Đại học tỉnh Iwate "
Vị trí thứ 6 "Đại học thành phố Nagoya"
Vị trí thứ 7 "Đại học Hyogo"
Vị trí thứ 8 "Đại học tỉnh Aichi"
Vị trí thứ 9 "Đại học thành phố Yokohama"
Vị trí thứ 10 "Đại học Meio"


[Đại học Tư lập]
Vị trí thứ nhất "Đại học Aoyama Gakuin"
Vị trí thứ 2 "Đại học Kinki"
Vị trí thứ 3 "Đại học Kansai"
Vị trí thứ 4 "Đại học Meiji"
Vị trí thứ 5 "Đại học Keio"
Vị trí thứ 6 "Đại học Waseda"
Vị trí thứ 7 "Đại học Doshisha"
Vị trí thứ 8 "Đại học Ritsumeikan"
Vị trí thứ 9 "Đại học Sophia"
Vị trí thứ 10 "Đại học Chuo"

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • img_d6d07301ae20ce2fc30a92943e72e276253271.jpg
    img_d6d07301ae20ce2fc30a92943e72e276253271.jpg
    26.4 KB · Lượt xem: 126

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top