ẩm thực

  1. yuki1485

    Người Nhật Lịch sử bất ngờ và chưa được biết đến của ẩm thực Nhật Bản

    Lịch sử ẩm thực Nhật Bản có từ bao giờ? Sau tất cả, "gạo" không thể thiếu như một thành phần đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản. Vì gạo đã là lương thực chính từ thời kỳ Jomon, nên không quá lời khi nói rằng sự khởi đầu của ẩm thực Nhật Bản bắt đầu từ thời kỳ Jomon. Tuy nhiên, vì nguồn gốc của...
Top