bảo hiểm thất nghiệp

 1. yuki1485

  Xã hội Nhật Bản : Tăng mức phí bảo hiểm thất nghiệp, tăng quỹ nghỉ phép chăm sóc trẻ em lên 0,5%

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ bắt đầu điều chỉnh mức phí bảo hiểm thất nghiệp, nguồn tài trợ cho trợ cấp nghỉ phép chăm sóc trẻ em, với mức nâng từ 0,4% lên 0,5% về nguyên tắc. Điều này nhằm đáp lại chính sách của chính phủ nhằm mục đích gia tăng đáng kể tỷ lệ nam giới nghỉ chăm sóc con cái...
 2. yuki1485

  Xã hội Nhật Bản : Mở rộng điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp "hơn 10 giờ một tuần" từ năm tài chính 2028.

  Tại tiểu ban của Hội đồng Chính sách Lao động ngày 11, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã đưa ra đề xuất mở rộng số giờ làm việc hàng tuần cần thiết để đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ `` 20 giờ trở lên '' hiện tại thành `` 10 giờ trở lên.'' Sau khi đạt được thỏa thuận giữa người...
 3. yuki1485

  Xã hội Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi : Xem xét tăng phí bảo hiểm thất nghiệp lên khoảng 0,6%, gia tăng gánh nặng cho nhân viên.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu điều chỉnh để tăng mức phí bảo hiểm 0,2% hiện tại lên khoảng 0,6% cho "trợ cấp thất nghiệp" của bảo hiểm thất nghiệp, được chia đôi giữa lao động và quản lý và được sử dụng để trợ cấp khi thất nghiệp. Trong trường hợp nhân viên công ty với mức lương hàng...
 4. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : 2,2 nghìn tỷ yên bổ sung cho bảo hiểm thất nghiệp. Sử dụng biện pháp đối phó thiếu nguồn tài chính bằng ngân sách bổ sung.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu điều chỉnh ngân sách bổ sung cho năm nay để bao gồm khoảng 2,2 nghìn tỷ yên làm nguồn tài chính bổ sung cho bảo hiểm thất nghiệp . Đối với bảo hiểm thất nghiệp, chi phí trợ cấp điều chỉnh việc làm ( trợ cấp việc làm ) cho thảm họa Corona đã tăng lên gần 5...
Top