Xã hội Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi : Xem xét tăng phí bảo hiểm thất nghiệp lên khoảng 0,6%, gia tăng gánh nặng cho nhân viên.

Xã hội Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi : Xem xét tăng phí bảo hiểm thất nghiệp lên khoảng 0,6%, gia tăng gánh nặng cho nhân viên.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu điều chỉnh để tăng mức phí bảo hiểm 0,2% hiện tại lên khoảng 0,6% cho "trợ cấp thất nghiệp" của bảo hiểm thất nghiệp, được chia đôi giữa lao động và quản lý và được sử dụng để trợ cấp khi thất nghiệp. Trong trường hợp nhân viên công ty với mức lương hàng tháng là 300.000 Yên, thì mức phí bảo hiểm hàng tháng là 900 Yên được dự tính sẽ tăng lên 1500 Yên.

0c6 (1).jpg


Do sự lây lan của virus Corona mới, số tiền trợ cấp điều chỉnh việc làm , một phần của trợ cấp nghỉ việc đang tăng mạnh , và tình hình tài chính dần trở nên eo hẹp. Bộ đang đặt mục tiêu nâng mức phí lên từ tháng 4 năm sau.

Có hai loại bảo hiểm thất nghiệp : "trợ cấp thất nghiệp" và "trợ cấp nghỉ việc chăm con" , chi phí bảo hiểm được chia đôi giữa lao động và quản lý, và "hai dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp" ( dịch vụ ổn định việc làm / phát triển năng lực kinh doanh ) chỉ có công ty chịu trách nhiệm . Trong số "trợ cấp thất nghiệp" và "trợ cấp nghỉ việc chăm con", tỷ lệ trợ cấp nghỉ chăm con không thay đổi ở mức 0,4%, nhưng nếu tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp được nâng lên 0,6% thì tổng hai mức đóng sẽ là 1.0 % . Hai dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp cũng đang được điều chỉnh tăng từ 0,3% lên 0,35% hiện nay.

Bảo hiểm thất nghiệp là một hệ thống sử dụng thu nhập phí bảo hiểm làm nguồn tài chính chính và cũng sử dụng quỹ dự phòng khi tình hình việc làm tốt. Trước Corona, có một khoản dư trong quỹ dự trữ, do đó tỷ lệ phí bảo hiểm hiện tại đang ở mức thấp trong lịch sử.

Hội đồng Chính sách Lao động của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, bao gồm các đại diện lao động và quản lý, sẽ tiếp tục thực hiện các điều chỉnh khi có những ý kiến phản đối việc tăng lương. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi dự định bổ sung 2,2 nghìn tỷ yên cho bảo hiểm thất nghiệp với ngân sách bổ sung do Nội các quyết định vào ngày 26, đồng thời tiến hành các cuộc thảo luận về việc tăng tỷ lệ này. Ngoài ra, chính sách này cũng sẽ xem xét thay đổi số tiền mà ngân khố quốc gia phải gánh vác đối với trợ cấp thất nghiệp tùy thuộc vào tình hình việc làm xấu đi và trong thời gian bình thường.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top