Kinh tế Nhật Bản : 2,2 nghìn tỷ yên bổ sung cho bảo hiểm thất nghiệp. Sử dụng biện pháp đối phó thiếu nguồn tài chính bằng ngân sách bổ sung.

Kinh tế Nhật Bản : 2,2 nghìn tỷ yên bổ sung cho bảo hiểm thất nghiệp. Sử dụng biện pháp đối phó thiếu nguồn tài chính bằng ngân sách bổ sung.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu điều chỉnh ngân sách bổ sung cho năm nay để bao gồm khoảng 2,2 nghìn tỷ yên làm nguồn tài chính bổ sung cho bảo hiểm thất nghiệp . Đối với bảo hiểm thất nghiệp, chi phí trợ cấp điều chỉnh việc làm ( trợ cấp việc làm ) cho thảm họa Corona đã tăng lên gần 5 nghìn tỷ yên và nguồn tài chính gần như cạn kiệt, và chính phủ đã lên kế hoạch để vượt qua nhu cầu cấp thiết bằng cách tăng thuế.

Chính phủ đã nâng và mở rộng mức chi trả việc làm để hỗ trợ các công ty duy trì việc làm và trả phụ cấp nghỉ phép nhằm ngăn chặn tình trạng thất nghiệp gia tăng do thảm họa Corona. Chi phí chi trả do thảm họa Corona đã vượt quá 4,8 nghìn tỷ yên từ mùa xuân năm 2020 đến tháng 11 năm nay. Con số gấp hơn bảy lần số tiền chi trả trong năm 2009 ngay sau cú sốc Lehman.

6c57e_1581_b15a8cda098e0a5449b7e9ec5b409583.jpg


Về nguyên tắc, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, là nguồn quỹ chi trả cho tiền trợ cấp điều chỉnh việc làm, được chi trả bởi phí bảo hiểm việc làm do công ty và người lao động đóng. Ngoài phí bảo hiểm trong năm, số tiền bảo hiểm được tích lũy khi nền kinh tế ổn định để chuẩn bị chi tiêu trong thời kỳ suy thoái.

Do chi tiêu kéo dài cho Corona, số dư dự trữ có thể được sử dụng để điều chỉnh việc làm là khoảng 1,5 nghìn tỷ yên vào cuối năm tài chính 2019, nhưng đã trở thành con số không vào cuối năm tài chính năm 2020. Do các khoản tiền này ban đầu được chuyển từ các nguồn tài chính khác được sử dụng cho trợ cấp thất nghiệp, số dư dự phòng của các nguồn tài chính này dự kiến sẽ giảm từ khoảng 4,5 nghìn tỷ yên vào cuối năm tài chính 2019 xuống còn khoảng 400 tỷ yên vào cuối năm nay. Tiền thuế đã được đầu tư khoảng 1,1 nghìn tỷ yên cho các khoản thanh toán việc làm.

Khoản tiền trả cho trợ cấp điều chỉnh việc làm hàng tháng vẫn là khoảng 200 tỷ yên. Chính phủ đã quyết định duy trì một số biện pháp đặc biệt để đối phó với thảm họa Corona cho đến tháng 3 năm sau.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top