Xã hội Nhật Bản : Mở rộng điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp "hơn 10 giờ một tuần" từ năm tài chính 2028.

Xã hội Nhật Bản : Mở rộng điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp "hơn 10 giờ một tuần" từ năm tài chính 2028.

pixta_40255988_M.jpg


Tại tiểu ban của Hội đồng Chính sách Lao động ngày 11, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã đưa ra đề xuất mở rộng số giờ làm việc hàng tuần cần thiết để đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ `` 20 giờ trở lên '' hiện tại thành `` 10 giờ trở lên.'' Sau khi đạt được thỏa thuận giữa người lao động và ban quản lý, dự luật sửa đổi Đạo luật Bảo hiểm thất nghiệp sẽ được đệ trình lên phiên họp thường kỳ của Quốc hội vào năm tới, với mục đích đưa vào thực hiện từ năm tài chính 2028.

Cùng với việc mở rộng này, các tiêu chí để tính đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ chăm sóc trẻ em, v.v. cũng sẽ được nới lỏng và bất kỳ công việc nào từ ``sáu ngày trở lên hoặc 40 giờ trở lên một tháng'' sẽ được thay đổi thành 1 tháng . Số giờ làm việc mỗi ngày được coi là thất nghiệp cũng sẽ được thay đổi từ “dưới 4 giờ” tại thời điểm hiện tại thành “dưới 2 giờ”.

Tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp cho năm tài chính này là 1,55% trên mức lương. Các công ty sẽ trả 0,95% và người lao động trả 0,6% còn lại. Nếu áp dụng cho những người lao động làm việc hơn 10 giờ một tuần, sẽ có thêm khoảng 5 triệu đối tượng mới, với tổng số khoảng 50 triệu người đăng ký.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top