biện pháp kinh tế

  1. yuri

    Chính trị Buổi thảo luận đầu tiên tại đảng dân chủ tự do về các biện pháp kinh tế mới ví dụ như là trợ cấp tiền

    Đảng dân chủ tự do đã bắt đầu thảo luận về các biện pháp kinh tế mới bao gồm các khoản trợ cấp trị giá 100.000 yên cho những người dưới 18 tuổi. Chi tiêu tài khóa dự kiến sẽ vượt quá 40 nghìn tỷ yên, và đảng cầm quyền đã đồng ý vào ngày 19. Khoảng 120 thành viên đã tham dự cuộc họp của đảng dân...
  2. yuri

    Xã hội Các biện pháp kinh tế, nhanh chóng tóm lược vấn đề về hiện thực hóa "tăng trưởng và phân phối" của chính quyền Kishida

    Sau chiến thắng của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử hạ viện, chính quyền Fumio Kishida đã gấp rút đưa ra các biện pháp kinh tế "hàng chục nghìn tỷ yên". Nó đang hướng tới một quyết định nội các vào giữa tháng 11 và hy vọng sẽ thiết lập một ngân sách bổ sung cho năm 2021 trong Quốc hội để hỗ...
Top