Chính trị Buổi thảo luận đầu tiên tại đảng dân chủ tự do về các biện pháp kinh tế mới ví dụ như là trợ cấp tiền

Chính trị Buổi thảo luận đầu tiên tại đảng dân chủ tự do về các biện pháp kinh tế mới ví dụ như là trợ cấp tiền

Đảng dân chủ tự do đã bắt đầu thảo luận về các biện pháp kinh tế mới bao gồm các khoản trợ cấp trị giá 100.000 yên cho những người dưới 18 tuổi. Chi tiêu tài khóa dự kiến sẽ vượt quá 40 nghìn tỷ yên, và đảng cầm quyền đã đồng ý vào ngày 19.

Khoảng 120 thành viên đã tham dự cuộc họp của đảng dân chủ tự do và cuộc thảo luận kéo dài 2 giờ 40 phút.

Về quyền lợi cho những người dưới 18 tuổi, đã có câu hỏi về mục đích và mục đích của hệ thống, nhưng không có lời kêu gọi sửa đổi giới hạn thu nhập 9,6 triệu yên.

Có cả tiếng nói và ý kiến thận trọng về GoTo Travel, mà chính phủ đang chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại.

Về quy mô của các biện pháp kinh tế, đã có những tiếng nói kêu gọi huy động tài khóa quy mô lớn, nói rằng "trên thực tế cần hơn 30 nghìn tỷ yên."

Đảng Dân chủ Tự do dự kiến sẽ thảo luận lại vào ngày 17 và thông qua vào ngày 19.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-16T142612.928.jpg
    ダウンロード - 2021-11-16T142612.928.jpg
    11.3 KB · Lượt xem: 148

Bài viết liên quan

Your content here
Top