cán cân thương mại

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Cán cân thương mại thâm hụt 3 tháng liên tiếp, theo dõi xu hướng trong tương lai.

    Chánh văn phòng Nội các ông Hirokazu Matsuno đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 17 rằng chính phủ sẽ theo dõi các xu hướng trong tương lai liên quan đến cán cân thương mại của Nhật Bản đạt mức thâm hụt trong tháng thứ ba liên tiếp. Cán cân thương mại trong tháng 10 năm 2021...
Top