cán cân thương mại

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Cán cân thương mại từ tháng 1 đến tháng 6 thâm hụt hơn 7,9 nghìn tỷ yên, ảnh hưởng của giá nguyên liệu cao vẫn tiếp diễn.

    Cán cân thương mại từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay đạt mức thâm hụt cao kỷ lục hơn 7,9 nghìn tỷ yên do ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao và đồng yên mất giá. Theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính công bố trong nửa đầu năm nay, cán cân thương mại sau khi trừ nhập khẩu, xuất khẩu...
  2. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Cán cân thương mại thâm hụt 3 tháng liên tiếp, theo dõi xu hướng trong tương lai.

    Chánh văn phòng Nội các ông Hirokazu Matsuno đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 17 rằng chính phủ sẽ theo dõi các xu hướng trong tương lai liên quan đến cán cân thương mại của Nhật Bản đạt mức thâm hụt trong tháng thứ ba liên tiếp. Cán cân thương mại trong tháng 10 năm 2021...
Top