Kinh tế Nhật Bản : Cán cân thương mại từ tháng 1 đến tháng 6 thâm hụt hơn 7,9 nghìn tỷ yên, ảnh hưởng của giá nguyên liệu cao vẫn tiếp diễn.

Kinh tế Nhật Bản : Cán cân thương mại từ tháng 1 đến tháng 6 thâm hụt hơn 7,9 nghìn tỷ yên, ảnh hưởng của giá nguyên liệu cao vẫn tiếp diễn.

b4e85_1641_bb8b9f5f_a24d08fd-sta.jpg


Cán cân thương mại từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay đạt mức thâm hụt cao kỷ lục hơn 7,9 nghìn tỷ yên do ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao và đồng yên mất giá.

Theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính công bố trong nửa đầu năm nay, cán cân thương mại sau khi trừ nhập khẩu, xuất khẩu thâm hụt 7.924,1 tỷ yên.

Giá trị nhập khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 nghìn tỷ yên do tác động của giá các nguồn nguyên liệu thô như dầu thô và than đá và đồng yên giảm giá, mức thâm hụt lớn nhất tính theo nửa năm.

Giá trị nhập khẩu đã vượt quá 10 nghìn tỷ yên chỉ trong tháng 6, ảnh hưởng của giá nguyên liệu cao vẫn tiếp diễn.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top