đời sống

  1. yuki1485

    Người Nhật 30% có vườn rau tại nhà năm thứ hai của thảm họa Corona, thay đổi nhận thức về việc mua rau.

    Ngày 31 tháng 8 là "Ngày Rau củ " với cách chơi chữ của 8 (Ya) và 31 (Sai). Công ty hạt giống Takii (Thành phố Kyoto) đã tiến hành "Khảo sát năm 2021 về rau củ và vườn rau tại nhà " và kết quả khảo sát cho biết rằng khoảng 30% người dân đã bắt đầu trồng một vườn rau tại nhà vào năm thứ hai của...
  2. yuki1485

    Xã hội 6 phương pháp để giảm căng thẳng do công việc.

    Căng thẳng do công việc đã lên đến mức cao nhất trong năm ngoái, ảnh hưởng đến không chỉ cá nhân mà còn cả doanh nghiệp. Không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn căng thẳng, nhưng vẫn có những phương pháp để quản lý và giải tỏa điều đó . Dưới đây là cách giảm căng thẳng trong công việc. 1. Tạo...
Top