giáo dục học đường

 1. yuki1485

  Xã hội Tokyo : Tư vấn "LINE" cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng 1,5 lần do Corona.

  Số lượt tư vấn nhận được trong năm ngoái tại quầy tư vấn "LINE" dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Chính quyền thủ đô Tokyo thiết lập đã tăng lên hơn 4.200 lượt , tức gấp khoảng 1,5 lần so với năm trước. Vì vậy, dường như số lượng trẻ em mắc chứng lo âu ngày càng gia...
 2. yuki1485

  Xã hội Kitakyushu : Một nửa số học sinh tiểu học và trung học cơ sở bị sâu răng, thành phố được chỉ định tồi nhất.

  Khoảng một nửa số trẻ em và học sinh ở Kitakyushu bị sâu răng, và đây là năm thứ năm liên tiếp ở cấp tiểu học và năm thứ ba liên tiếp ở cấp trung học cơ sở tại thành phố được chỉ định. Hội đồng giáo dục thành phố đã bắt đầu giải quyết tầm quan trọng của thói quen sống trong gia đình và sự chênh...
 3. yuki1485

  Xã hội Nhật Bản : Việc gia tăng số vụ ghi nhận "bắt nạt" có phải là điều tốt ? Hay không tốt ?

  Kết quả cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản thực hiện hàng năm vào năm tài chính 2019 về "Khảo sát về các vấn đề trong chỉ đạo học sinh không đi học – hành động vấn đề của học sinh và trẻ em" đã được công bố vào tháng 10. Thống kê "Số vụ ghi nhận bắt...
 4. yuki1485

  Giáo dục Số học sinh trong một lớp trung bình ở nước ngoài bằng khoảng một nửa Nhật Bản

  Mức trung bình của các nước thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) (2017) là 21,3 học sinh ở tiểu học và 22,9 học sinh ở trung học cơ sở. Trong cuộc sống học đường do thảm họa Corona, việc có nhiều học sinh trong một lớp là một vấn đề vốn có ở Nhật Bản. Là vấn đề là mật độ trẻ...
Top