Giáo dục Số học sinh trong một lớp trung bình ở nước ngoài bằng khoảng một nửa Nhật Bản

Giáo dục Số học sinh trong một lớp trung bình ở nước ngoài bằng khoảng một nửa Nhật Bản

Mức trung bình của các nước thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) (2017) là 21,3 học sinh ở tiểu học và 22,9 học sinh ở trung học cơ sở.

Trong cuộc sống học đường do thảm họa Corona, việc có nhiều học sinh trong một lớp là một vấn đề vốn có ở Nhật Bản. Là vấn đề là mật độ trẻ trong lớp cao. Trường học Nhật Bản về cơ bản là "lớp học 40 học sinh". Thật khó để có sự giãn cách xã hội trong lớp học, và ngay sau khi tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ, trẻ em không còn cách nào đành phải chia ca để đến trường. Người ta chỉ ra rằng quy mô lớp học ở Nhật Bản khá bất hợp lý trong bối cảnh thay đổi nội dung giáo dục và tình hình trẻ em hiện nay, và điều này từ lâu đã trở thành một thách thức. Nhìn sang các nước khác, mức trung bình (năm 2017) của các nước thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) là 21,3 học sinh ở tiểu học và 22,9 học sinh ở trung học cơ sở. Xem xét số lượng học sinh lớn trên mỗi lớp, chúng ta có thể thấy rằng nền giáo dục Nhật Bản là một hệ thống giáo dục tập thể.

Số lượng học sinh trong một lớp là "40 học sinh trở xuống" từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông theo "Tiêu chuẩn Thành lập Trường học". Hơn nữa, đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở, “Luật tiêu chuẩn bắt buộc ” quy định chỉ có 35 học sinh lớp 1 tiểu học và 40 học sinh ở các lớp còn lại . Trong thực tế, có từ 36 học sinh trở lên ở lớp 1 của trường tiểu học và từ 41 học sinh trở lên ở các lớp còn lại thì có thể làm thành hai lớp. Mặt khác, người ta nói rằng ngay cả khi có từ 41 học sinh trở lên "nếu không có vấn đề gì trong giáo dục", lớp học có thể vẫn là một lớp. Vì bên thành lập các trường công lập, tức là chủ thể điều hành chính ở tiểu học và trung học cơ sở là thành phố,quận,thị trấn và đối với trường trung học phổ thông là tỉnh , thì cuối cùng từng bên thành lập sẽ “linh hoạt tổ chức theo thực trạng của trẻ em và học sinh. "

Vì lý do này, nếu có một số trường đầy đủ 40 học sinh trong một lớp thì cũng có một số trường có 20 hoặc 21 học sinh , một số trường khác có 26 hoặc 30 học sinh, hoặc nếu ở trung học cơ sở, một số trường có 45 học sinh . Chỉ riêng lớp 1 của tiểu học, việc tiêu chuẩn có 35 học sinh vì nó tương ứng với cái gọi là "bài toán lớp 1 tiểu học ".

Nếu chúng ta có thể ứng phó linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh của từng trường ở một mức độ nhất định, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu sĩ số lớp nhỏ và môi trường giáo dục tận tâm ? Trong thế giới ngày nay, tôi thậm chí nghĩ rằng không thể cung cấp nền giáo dục cần thiết nếu không có một số lượng người ít. Tuy nhiên, rất khó thực hiện do vấn đề ngân sách và nội dung giáo dục. Khi số lớp tăng lên, đương nhiên chúng ta phải tăng số lượng giáo viên, đồng thời cũng tốn kém chi phí. Ví dụ: nếu tiêu chuẩn được đặt là "30 học sinh trở xuống", thì số giáo viên hiện tại sẽ tăng 10% và cần có khoảng 80.000 giáo viên mới. Ngoài ra, cần tổ chức nội dung, chương trình giáo dục phù hợp với việc dạy học theo nhóm nhỏ. Một trong những lý do khiến giáo dục trực tuyến không trở nên phổ biến là do giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc thay đổi phương pháp giảng dạy.

Vì việc triển khai các lớp học nhỏ còn chậm, nên các nỗ lực cung cấp giáo dục phù hợp với từng trẻ nhất có thể đã bắt đầu, chẳng hạn như bằng cách tích cực giới thiệu một hệ thống giáo viên bộ môn và học theo trình độ. Ngoài ra, có những đề xuất từ các điểm trường và các chuyên gia, chẳng hạn như cần tăng số lượng giáo viên ở một mức độ nào đó bằng cách giới thiệu các lớp toán nhóm nhỏ theo từng giai đoạn thay vì tất cả cùng một lúc. Tôi muốn được chuẩn bị môi trường giáo dục tối ưu cho trẻ em lớn lên trong xã hội ngày nay càng sớm càng tốt.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • 20200901-00195987-roupeiro-000-18-view.jpg
    20200901-00195987-roupeiro-000-18-view.jpg
    90.9 KB · Lượt xem: 387

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top