go to travel

  1. yuri

    Covid-19 Nhật Bản: Tạm ngừng chiến dịch Go To trên toàn quốc, từ chối nhập cảnh mới đối với người nước ngoài

    Dự án hỗ trợ du lịch của chính phủ "Go To Travel" đã bị đình chỉ trên toàn quốc vào ngày 28, do không thể ngăn chặn sự lây lan của vi-rút corona mới. Thời hạn là còn 15 ngày tính đến hết ngày 11 tháng 1 năm sau, những người có liên quan đến các điểm du lịch, nơi thường đông đúc người tranh thủ...
  2. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Sau một thời gian, cuối cùng là "thắt chặt", Go To Travel tạm ngừng hoạt động trên toàn quốc

    Trước sự lây lan của virus corona mới, chính phủ đã quyết định tạm dừng dự án hỗ trợ du lịch "Go To Travel" trên toàn quốc từ cuối năm nay. Từ trước đến nay, đã nhiều lần rà soát lại hoạt động mà ít chú trọng đến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, nhưng cần phải phát đi một thông điệp mạnh mẽ...
Top