Xã hội 54% tán thành việc tái triển khai "Go To Travel", 18% "tăng số chuyến du lịch" , trong khi 36% "sẽ đi du lịch mà không cần Go To Travel"

Xã hội 54% tán thành việc tái triển khai "Go To Travel", 18% "tăng số chuyến du lịch" , trong khi 36% "sẽ đi du lịch mà không cần Go To Travel"

NTT Com Research đã công bố kết quả cuộc khảo sát về "Chiến dịch Go To Travel ". Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12 năm 2021.

ダウンロード - 2021-12-23T152044.770.jpg


Theo báo cáo, khi xác nhận việc tán thành hay không tán thành đói với Chiến dịch GoTo Travel, có 18,1% cho rằng "tốt hơn là nên tái triển khai" và 35,4% cho rằng "tốt hơn là nên tái triển khai , nhưng cần phải xem xét đầy đủ", cho thấy có tổng cộng 53,5%, tức là hơn một nửa số người có xu hướng tán thành việc tái triển khai chiến dịch . Mặt khác, 25,6% cho biết "không nên tái triển khai"

Khi được hỏi về những gì nghĩ là cần thiết để tái triển khai chiến dịch này , câu trả lời nhiều nhất là "Yêu cầu bắt buộc nộp giấy chứng nhận tiêm chủng" với tỷ lệ 41,2%. Tiếp theo là "nên được thực hiện với tiền đề sẽ tạm ngừng ngay khi số lượng người nhiễm bệnh tăng lên" (24,6%), "phân phối để không tập trung vào các ngày lễ" (23,4%), và "giới hạn số lượng số lần sử dụng tính theo đầu người ”(24,6%). tiếp theo là "Giới hạn số người trong một nhóm" (18,9%).

Khi xem xét tác động của Go To Travel đối với việc lập kế hoạch du lịch, 15,7% trả lời rằng họ "sẽ đi du lịch nếu có GoTo Travel" và 17,8% nói rằng họ "sẽ đi du lịch thường xuyên hơn nếu có GoTo Travel" , "Tôi nghĩ tôi sẽ đi du lịch mà không có GoTo Travel" là nhiều nhất với 36,2%.

Về cách dành thời gian tại một điểm đến khi sử dụng Go To Travel, "Tôi muốn ăn nhiều đặc sản ở địa phương" là phổ biến nhất với 60,5%, tiếp theo là "Tôi muốn ghé qua cửa hàng tại địa phương" (41,7% ) và "Tôi muốn tham quan các điểm du lịch xung quanh một cách chủ động ”(36,7%). Ngoài ra, 65,2% số người được hỏi đang nghĩ đến việc tăng mức chi tiêu tại các điểm đến du lịch với ý thức đóng góp cho cộng đồng địa phương.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top