Xã hội Nhật Bản : Ngân sách Go to travel 720 tỷ yên, hoàn trả cho ngân khố quốc gia. Không có triển vọng về việc tái triển khai.

Xã hội Nhật Bản : Ngân sách Go to travel 720 tỷ yên, hoàn trả cho ngân khố quốc gia. Không có triển vọng về việc tái triển khai.

9 (44).jpg


Do dự án hỗ trợ du lịch của chính phủ Go To Travel bị đình chỉ do sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới, 720 tỷ yên trong ngân sách năm 2020 vẫn chưa được sử dụng hết và dự kiến sẽ sớm được hoàn trả cho ngân khố quốc gia. Chính phủ đã đảm bảo một khoản ngân sách riêng khoảng 830 tỷ yên để dự án có thể tiếp tục sau khi hoàn vốn, nhưng không có triển vọng về việc tái triển khai.

Trong số 1,4368 nghìn tỷ yên được chi cho ngân sách bổ sung đầu tiên và quỹ dự phòng cho năm tài chính 2020, 720 tỷ yên đã không được thực hiện do dự án bị đình chỉ vào tháng 12 năm 2020 . Theo Luật tài chính, ngân sách chỉ có thể được chuyển tiếp cho đến khi năm sau nên phải nộp lại vào thời hạn thực hiện là ngày 10 tháng 3.

Chính phủ đã lên kế hoạch chi khoảng 460 tỷ yên trong tổng số 720 tỷ yên để tái triển khai trở lai dự án vào cuối tháng 1 năm 2022 trước khi lan rộng lây nhiễm chủng đột biến Omicron. Tuy nhiên, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng , Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản đã thảo luận với Bộ Tài chính về việc liệu có thể thực hiện các biện pháp đặc biệt để chuyển tiếp 720 tỷ yên trở lại năm tài chính 2022 hay không, nhưng Bộ Tài chính từ chối vì vi phạm mục đích của Luật Tài chính.

Phương án cuối cùng, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã thay đổi cơ quan chính của dự án từ cấp quốc gia thành cấp tỉnh thành với tiền trợ cấp khoảng 560 tỷ yên vốn ban đầu không được chuyển sang tài khóa 2022. Bằng cách phân bổ ngân sách cho các tỉnh trong năm tài chính 2021, ngân sách sẽ được chuyển sang năm tài khóa 2022 một cách hiệu quả. Ngoài ra, khoảng 270 tỷ yên, được đưa vào ngân sách bổ sung năm 2021 sẽ được chuyển sang năm 2022 để chuẩn bị cho việc tái triển khai dự án.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top