phúc lợi xã hội

  1. yuki1485

    Xã hội Những người không sử dụng phúc lợi "Tôi không muốn bị gia đình biết đến" "Tôi ghét chuyển vào phòng trọ chung"

    Hơn 100.000 người đã mất việc làm do bị sa thải hoặc không được gia hạn hợp đồng do suy thoái kinh tế trong thảm họa Corona . Kể từ tháng 4 năm ngoái, 444 cuộc tư vấn qua điện thoại đã được gửi đến "POSSE", nơi giải quyết các vấn đề về nghèo đói và lao động, và người ta nói rằng có rất nhiều...
Top