phúc lợi xã hội

  1. yuri

    Thủ tục Nhật Bản: Đơn xin đảm bảo phúc lợi trong năm 2020 tăng lần đầu tiên sau 11 năm kể từ cú sốc Lehman

    Theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số lượng đơn đăng ký phúc lợi cho một năm vào năm 2020 là 228.081 vụ trong số liệu sơ bộ, tăng 2,3% (5039) so với năm trước. Đây là mức tăng đầu tiên trong 11 năm kể từ năm tài chính 2009, khi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn...
  2. yuki1485

    Xã hội Những người không sử dụng phúc lợi "Tôi không muốn bị gia đình biết đến" "Tôi ghét chuyển vào phòng trọ chung"

    Hơn 100.000 người đã mất việc làm do bị sa thải hoặc không được gia hạn hợp đồng do suy thoái kinh tế trong thảm họa Corona . Kể từ tháng 4 năm ngoái, 444 cuộc tư vấn qua điện thoại đã được gửi đến "POSSE", nơi giải quyết các vấn đề về nghèo đói và lao động, và người ta nói rằng có rất nhiều...
Top